Аджилити Клуб България обявява набиране на отбори, които да представят страната на две големи събития през 2017 година.
European Open Junior -  13/14/15/16.07.2017 за категории: деца (до 15 години) и младежи (15-18 години); http://jeo2017.jimdo.com/
World Agility Open Championships -19/21.05.17 за категории: малки, средни и големи; http://worldagilityopen.com/2017_World_Managers/Bulgaria2017.pdf
Моля, изпратете вашата заявка и за двете събития на адрес: agilitybulgaria@abv.bg , краен срок - 31.12.16г.